Zwartepieten in het Vaticaan

Vanmorgen werd ik in de Volkskrant geciteerd over de kardinaal die misbruik aan homoseksualiteit wijt:“Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vindt dat de uitsprak past in het soms wereldvreemde denken van het Vaticaan. ‘Er is een groot verschil tussen het gangbare morele denken van de samenleving en het morele denken van de kerk,’ zegt hij. ‘Voor de rooms-katholieke kerk liggen homoseksualiteit en pedoseksualiteit niet zo ver van elkaar. Het zijn allebei overtredingen van de kerkelijke leer. De rooms-katholieke kerk denkt niet in termen van beschadiging van mensen, maar in termen van overtreding van de regels.'”

De term ‘wereldvreemd’ was niet van mij, maar een morele kloof is er wel degelijk. Alleen als we die serieus nemen, kunnen we begrijpen hoe een intelligente man als kardinaal Bertone zulke uitspraken kan doen. De wetenschappelijke basis van zijn uitspraken is zeer zwak. Hij heeft wel gelijk als hij zegt dat pedofilie niet door het celibaat komt (zie mijn eerdere post), en er zijn een aantal gevallen van homoseksueel misbruik (zoals de pastoor in Kerkrade die een volwassen dakloze man had misbruikt). Maar over het geheel genomen is er – zeker bij misbruik van jongere kinderen – geen enkele relatie tussen misbruik en homoseksualiteit.

De basis van uitspraken als van Bertone is de poging om de schuld ergens neer te leggen en daarmee de kerk vrij te pleiten. We hebben langzamerhand een mooi lijstje:

– het zijn individuele priesters die over de schreef gaan, hoor je op allerlei plaatsen. En natuurlijk, dat is ook zo, maar daarmee zijn de leiders niet vrijgepleit die zwegen, overplaatsten en wegkeken.

– het is het werk van de duivel, aldus hof-exorcist Amorth. Als hij bedoelt ‘duivelswerk’, dan is dat een mooie metafoor voor de schade die het veroorzaakt heeft, maar als hij het letterlijk bedoelt, is het een poging de schuld af te schuiven.

– het heeft er mee te maken dat ‘de samenleving extreem geseksualiseerd’ is, zegt bisschop Punt, alsof het misbruik in de jaren vijftig en zestig op geïsoleerde internaten daarmee verklaard is.

– het is vooral een mediahetze, een banale roddel van de media die eigenlijk zelf verantwoordelijk zijn voor die seskualisering van de samenleving.

– het zijn aanvallen op de kerk en de paus die we met geloof moeten bestrijden, vergelijkbaar met antisemitisme, zegt hofprediker Cantalamessa in een overigens interessante en kritische preek.

– het zijn de joden met een zionistische aanval op de kerk, aldus de oud-bisschop van Grosseto, maar dat werd gauw overruled door de Romeinse leiders die dit toch te gortig werd.

– en nu de homo’s weer. Toch al een groep waar ze in Rome niet voor warmlopen, dus als je hen de schuld kunt geven…

Benieuwd wat ze morgen weer bedenken. Misschien kunnen ze beter gaan luisteren naar iemand als oud-bisschop Bär, een van de weinigen de zelfkritiek wel aandurft en zegt dat de kerk met haar reacties sektarische trekken lijkt te krijgen.

En misschien kunnen ze dan ook over de kloof gaan nadenken. Niet alleen de kloof tussen de morele claims van de kerk en de werkelijkheid, maar vooral ook de kloof tussen hoe de kerk over seksualiteit denkt in termen van regels en hoe  de wereld denkt in termen van vrijheid en bescherming van de zwakkeren. Volgens mij is het tijd voor een herziening van het morele model.

Advertenties

Reacties staat uit voor Zwartepieten in het Vaticaan

Opgeslagen onder seksueel misbruik

Reacties zijn gesloten.