De levensbeschouwelijke wortels van GroenLinks

Dat ik als theoloog ben voorgedragen als kandidaat voor de lijst van GroenLinks, is niet verwonderlijk voor wie de geschiedenis kent. En het is van belang voor wie denkt dat GroenLinks anti-religieus is…GroenLinks is ontstaan uit vier partijen met elk een heel duidelijk profiel, juist als het gaat om levensbeschouwing. De EVP, Evangelische Volkspartij, de jongste van de vier, was duidelijk gericht op progressief-christelijke politiek. De PPR trok vooral mensen met net zo’n achtergrond, maar zonder de behoefte confessionele politiek te bedrijven. Bij de CPN en de PSP vinden we meest religie-kritische traditie, die soms door atheïsten en soms juist door linkse christenen werd uitgedragen.

Die levensbeschouwelijke pluraliteit is er tot op de dag van vandaag, al wordt het niet altijd zo uitgevent, laat staan uitgevochten. We hebben tegenwoordig atheïsten, agnosten, ecospirituelen, protestanten, boeddhisten, moslims, katholieken en wat niet al. GroenLinks is een seculiere partij – dat wil zeggen niet gebaseerd op een bepaalde religieuze levensbeschouwing – maar GroenLinks is allesbehalve neutraal. Wat al die gepassioneerde en geïnspireerde GroenLinksers verbindt, is een vrijzinnige visie op mens en samenleving, een visie die uitgaat van pluraliteit, en die opkomt voor de fundamentele vrijheid van iedereen, individueel en collectief.

Ongeveer tegelijk met GroenLinks is binnen de partij De Linker Wang opgericht, een platform voor geloof en politiek. Daar werd het levensbeschouwelijke gesprek gevoerd dat na de fusie minder centraal was geworden. Niet in het luchtledige, maar altijd rond concrete thema’s als sociale rechtvaardigheid, vrede, en natuur (aansluitend bij de thema’s van de Wereldraad van Kerken van toen: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping).

Vandaag is daar nog iets anders bij nodig: een politiek gesprek over de religieuze pluraliteit. Hoe gaan we om met de tegenstellingen die er zijn? Hoe kunnen we de inspiraties van mensen en groepen optimaal laten functioneren ten gunste van de samenleving en de scherpe kanten in toom houden? Ook dat gesprek wil De Linker Wang met anderen aanzwengelen.

Madeleine Albright, voormalig minister van buitenlandse zaken van de USA, pleitte voor meer religieuze (theologische) kennis bij diplomaten en voor een religieus adviseur voor de minister. Een theoloog op de lijst van GroenLinks is dan ook niet zo vreemd, zeker niet wanneer je die uitgesproken levensbeschouwelijke wortels van GroenLinks serieus neemt. Anders dan sommigen denken, hoort GroenLinks niet bij de anti-religieuzen. Integendeel. GroenLinks heeft een geschiedenis van kritisch respect voor religie.

En er heeft al eens eerder een theoloog voor GroenLinks in de kamer gezeten: Ab Harrewijn, mede-oprichter van De Linker Wang.

Advertenties

Reacties staat uit voor De levensbeschouwelijke wortels van GroenLinks

Opgeslagen onder Religie en politiek

Reacties zijn gesloten.