Waarom zijn christenen zo bang?

‘De verkiezingsuitslag brengt bijzonder onderwijs in gevaar.’ Zegt de Besturenraad. Ik zou liever zien dat men de uitdagingen oppakt dan zo bang te reageren.

De verkiezingsuitslag van woensdag brengt het christelijk onderwijs verder in problemen. Ook de positie van islamitische scholen kan in het gedrang komen. Dat heeft de Besturenraad, de belangenorganisatie van het protestants-christelijk onderwijs, donderdag gezegd.
Met name de partijen die geen uitgesproken fans zijn van christelijk onderwijs, zoals D66 en GroenLinks, hebben woensdag bij de verkiezingen zetels gewonnen. De grote winnaar van de verkiezingen, de PVV van Geert Wilders, is weliswaar voorstander van christelijk en joods onderwijs, maar juist niet van islamitische scholen. Ook daar kunnen dus klappen vallen, vreest voorzitter Wim Kuiper van de Besturenraad. Zijn organisatie wil ook opkomen voor islamitisch bijzonder onderwijs.
Er is de laatste jaren steeds meer discussie om de vrijheid van scholen te beperken, bijvoorbeeld om segregatie tegen te gaan. Zo werken PvdA, D66 en GroenLinks aan een wetsvoorstel om scholen te dwingen alle leerlingen te accepteren, dus ook leerlingen met een andere achtergrond dan een christelijke.
Volgens voorzitter Kuiper worden christelijke scholen door het voorstel in ‘de beklaagdenbank’ gezet. “Het komt nooit voor dat kinderen worden geweigerd, maar zo wordt toch die indruk gewekt.”
Hij is bang dat het nieuwe kabinet de viijheid van onderwijs, vastgelegd in de grondwet, verder zal beperken.
(ANP)

Nu is dit wel een wat al te zwart-witte beeldvorming. GroenLinks bijvoorbeeld verdedigt nog steeds het bijzonder onderwijs om ouders de ruimte te geven zelf onderwijs van hun kinderen vorm te geven. Maar het is duidelijk dat er discussie is over hoe die vrijheid van onderwijs precies gestalte moet krijgen.

Daarover gaat ook het wetsvoorstel acceptatieplicht. Of beter: inschrijvingsrecht. Kern is dat ouders het recht krijgen hun kind in te schrijven als zij verklaren de identiteit van de school te respecteren.

Het valt mij in de discussies steeds weer op dat deze positieve formulering (‘inschrijvingsrecht’) wordt omgezet in een negatieve (‘acceptatieplicht’). Dat gebeurt in meer van dit soort discussies, waaronder die over de plaats van homo’s op school. Alsof christelijke identiteit wordt gedefinieerd door het recht anderen uit te sluiten. En waar dat ter discussie wordt gesteld, heeft men het direct over aantasting van hun godsdienstvrijheid.

Ik vind dat verdrietig en onverstandig. Kennelijk heeft men een beeld van christelijk geloof dat gedomineerd wordt door alles wat niet mag en buiten de deur moet worden gehouden. Een beeld van een kleine zuivere gemeenschap in een grote gevaarlijke wereld waar we ver van moeten blijven. Dat maakt angstig en krampachtig en roept in die buitenwereld vooral onbegrip en weerstand op.

Het zou zoveel mooier en interessanter zijn als gelovigen minder bang met hun identiteit omgingen. Waarom dit negatieve beeld uitstralen en niet een veel positiever visie op hoe goed het samenleven in een diverse samenleving is en waarin ook het geluid van christenen positief gericht is? Waarom niet blij zijn als kinderen van andere richtingen op jouw school komen? Dat is voor die kinderen goed, en uiteindelijk voor de hele school, omdat je daarmee al je leerlingen voorbereidt op de plurale samenleving.

Raak je daarmee je identiteit kwijt? Helemaal niet. Er zijn heel goede voorbeelden van christelijke scholen die zich in die pluraliteit positioneren en daar een getuigenis neerzetten dat het kan. Niet krampachtig, maar open, tolerant, positief. En toch ook duidelijk over de eigen christelijke wortels.

Het kan. Maar dan moet je je angst en isolement achter je laten en gaan vertrouwen op de kracht van je inspiratie en identiteit.

Advertenties

Reacties staat uit voor Waarom zijn christenen zo bang?

Opgeslagen onder Uncategorized

Reacties zijn gesloten.