2050 – een toekomstbeeld

www.nieuwwij.nl vroeg me om mijn beeld te schetsen van 2050. Hier dan:

2050. Niemand had gedacht dat de wereld zo mooi kon zijn. Eindelijk was de ommezwaai gemaakt en de technologie gebruikt om problemen op te lossen in plaats van ze te creëren. De hele energievoorziening was inmiddels duurzaam, er was genoeg voedsel voor iedereen en het werd ook nog eerlijk verdeeld, en de enorme wereldwijde verschillen in welvaart, onderwijs en gezondheid waren verkleind. Oorlogen, aanslagen en vluchtelingenstromen namen af. Als mensen van het ene land naar het andere verhuisden, dan kon dat zonder veel belemmeringen. De wereld was geen global village maar een global family waarin de mensen en hun goden vreedzaam samenleefden.

Tja. 2050. Geloof ik dat het zo zal zijn? Verwacht ik het? Nee, dat niet. Maar ik wil dromen van hoe de wereld eruit zal zijn. Ik wil geen nachtmerrie bedenken die mijn energie wegzuigt. Ik wil een visioen van hoe het zou kunnen worden dat me vertelt welke kanten ik op zou kunnen gaan.

Advertenties

Reacties staat uit voor 2050 – een toekomstbeeld

Opgeslagen onder Uncategorized

Reacties zijn gesloten.