Het dilemma Afghanistan

Interview in het Nederlands Dagblad van 13.01.2011 door Gerard Beverdam

‘Gevaar dat je in oorlog verzeild raakt’

…Je moet niet uitsluiten dat vrede ook via de weg van geweld kan worden bereikt, zegt Ruard Ganzevoort

…De opstelling van SP en PVV noemt de voorzitter van De Linker Wang ‘provinciaals’

De grootste twijfel binnen GroenLinks over steun aan een nieuwe missie in Afghanistan zit erin of je ‘ondanks alle mooie woorden van de minister-president’, niet eerder in een oorlog verzeild raakt dan dat je vrede kunt bevorderen. Dat zegt theoloog Ruard Ganzevoort, voorzitter van De Linker Wang, het platform voor geloof en politiek binnen GroenLinks. ‘Ik twijfel met name of je met de invulling van deze missie toch niet meer onderdeel bent van het gevechtssysteem, dan dat de politietraining echt van de grond komt.’

Wat zijn cruciale voorwaarden voor u?

‘Dat er een gerichtheid is op vrede, en dat je kunt bouwen aan de rechtsstaat. Het probleem van het voorstel van de regering is dat het toch heel militair is ingekleurd. Het is moeilijk te overzien of de politietraining – waarvoor de missie is bedoeld – in de regio Kunduz echt haalbaar is.’

Welke rol speelt de pacifistische stroming binnen GroenLinks in dit debat? Is die niet sowieso tegen?

‘Er zijn wel mensen die het pacifisme zo centraal stellen, dat ze aan geen enkele missie willen meedoen. Maar in het verleden heeft GroenLinks, inclusief de pacifistische stroming, ook een aantal missies gesteund. Een gerichtheid op vrede betekent niet dat je uitsluit dat die vrede soms via de weg van geweld tot stand moet worden gebracht. Overigens is ook binnen De Linker Wang de pacifistische stroming van GroenLinks vertegenwoordigd. We nemen als platform geen standpunt in, maar doen gewoon mee aan de discussie in de partij.’

GroenLinks heeft net een leiderschapswisseling gehad. Heeft dat invloed op de discussie?

‘Dat denk ik niet. De partij had onder leiding van Femke Halsema net zo’n scherp debat gevoerd, als dat nu het geval is onder leiding van Jolande Sap. Ik denk ook niet dat er veel licht zit tussen Halsema en Sap, wat hun opstelling in dit soort kwesties betreft.’

Is het vervelend dat de SP al staat te demonstreren in de kleuren van GroenLinks?

‘Heel gemakkelijk vind ik dat. De opstelling van partijen als SP en PVV is ook zo provinciaals. Nederland heeft een verantwoordelijkheid voor de wereld, en die verantwoordelijkheid voelen we ook binnen GroenLinks. Dat leidt tot bijzonder ingewikkelde afwegingen, en ik verbaas me erover dat sommige partijen zo snel hun oordeel klaar hebben.’

Voelt het ongemakkelijk dat de steun van GroenLinks nodig is, omdat de PVV ‘nee’ zegt?

‘Nee. We maken een eigen, gewetensvolle afweging; daar hebben we Geert Wilders niet voor nodig.’

Advertenties

Reacties staat uit voor Het dilemma Afghanistan

Opgeslagen onder Uncategorized

Reacties zijn gesloten.