Waarom ik voor GroenLinks naar de Eerste Kamer wil

Gisteren zette het congres van GroenLinks mij op plaats 4 van de lijst voor de Eerste Kamer. Hier de tekst waarmee ik mij presenteerde:

In de politiek gaat het over belangen. Zegt men. Of over standpunten. Over verdeling van de middelen. Over de politieke realiteit. Over toetsing van wetten. Of over macht. Allemaal waar, maar niet goed genoeg. Politiek gaat voor mij over diepste idealen. Over hoe je vindt dat ons land, de wereld eruit zou moeten zien en wat je kunt doen om dat dichterbij te brengen. Politiek gaat over passie. En inspiratie.

De politiek waar ik voor ga, is politiek met een hart, politiek met compassie. Compassie, dat is je laten raken door wat kwetsbaar is en je verantwoordelijk weten. Dat is ruimte maken voor wie in de knel komt. Niet de macht van de meerderheid, maar de zorg voor de minderheid. Niet toegeven aan het recht van de sterkste, maar beschermen van het recht van de zwakste. Niet wat schreeuwt, maar wat in stilte lijdt.

Politiek met compassie is ook heel concreet opkomen voor de blijvende toegankelijkheid van het onderwijs, juist als je ouders niet zo rijk zijn of niet zelf passend onderwijs voor je kunnen regelen. Is opkomen voor huwelijksmigranten, juist als ze niet mogen trouwen in het land van herkomst omdat ze homo zijn. Is opkomen voor dieren, juist als ze geen huisdier zijn maar tot productiemiddel worden gemaakt.

Juist nu zullen we ook in de Eerste Kamer sterk tegenwicht moeten bieden. We kunnen discussiëren over afschaffing van de Eerste Kamer, maar op dit moment zullen we ook daar de strijd moeten aangaan. Tegen platte bezuinigingen die onderwijs, zorg en milieubeleid in het hart treffen. Tegen een kabinetsbeleid dat het sámen-leven aantast omdat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen. Juist nu is er compassie nodig in de politiek.

De kandidatencommissie, RozeLinks, Het bestuur van de werkgroep Onderwijs en het bestuur van de Linker Wang adviseren u om mij hoog op de lijst te zetten. Ik vind dat een goed idee. U hopelijk ook.

Advertenties

Reacties staat uit voor Waarom ik voor GroenLinks naar de Eerste Kamer wil

Opgeslagen onder Politiek

Reacties zijn gesloten.