Compassie en politiek

Politiek en theologie hebben alles met elkaar te maken, zo bleek op de recente dag van Op Goed Gerucht. Als geloof betekenis heeft voor het leven in deze wereld, dan heeft het ook politieke consequenties. Omgekeerd gaat politiek uiteindelijk niet alleen om belangen en macht. Het gaat om de fundamentele vraag naar het goede leven, om een visioen hoe dit land en deze wereld eruit zouden moeten zien. Met De Linker Wang zijn we steeds bezig op dat snijvlak: een levensbeschouwelijke benadering van maatschappelijke en politieke vragen en een politieke benadering van levensbeschouwelijke vragen.

Natuurlijk hebben de preekstoel en politieke arena daarin een eigen rol, een eigen taal en eigen mogelijkheden en begrenzingen. De verbinding ligt in de vraag wat je ten diepste drijft. Voor mij is dat de notie van compassie: je laten raken door wat zwak en kwetsbaar is en je verantwoordelijk weten. Politiek met compassie gaat over de drijfveer (passie) het lijden (passie) te verminderen. Niet de wereld overlaten aan het recht van de sterkste, maar opkomen voor het recht van de zwakste. Niet meegaan in de polarisatie die hoogtij viert, maar zoeken naar verbinding tussen mensen, tussen groepen en tussen mens en natuur.

Binnen De Linker Wang zijn we volop in gesprek over de vraag wat politiek met compassie concreet betekent. Ik hoop dat kerken en predikanten de parallelle vraag oppakken wat het betekent in deze wereld kerk met compassie te zijn.

Column in Geruchten 34, voorjaar 2011

Advertenties

Reacties staat uit voor Compassie en politiek

Opgeslagen onder Religie en politiek

Reacties zijn gesloten.