Afrikaanse pinksterhomostem in de Bijlmer

Persbericht

Op 16 april houdt de Nigeriaanse predikant Rowland Jide Macaulay in kerkgebouw de Kandelaar een lezing over spiritualiteit, seksualiteit en genderdiversiteit. Macaulay verdedigt de mensenrechten van seksuele minderheden met een Afrikaanse achtergrond en heeft daarmee een boodschap voor pinksterkringen in de Bijlmer. De bijeenkomst wordt georganiseerd door RozeLinks, de Linkerwang en De Dialoog.

Anders dan veel van zijn pinkstercollega’s heeft Macaulay een positieve kijk op de verbinding van spiritualiteit en (homo)seksualiteit. Hij sluit aan bij religieuze tradities die lichaam en geest niet tegenover elkaar plaatsen. Zijn boodschap van bevrijding slaat op allebei.

De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die zich verwant voelen met charismatische en pinksterbewegingen, in de Bijlmer en daarbuiten. Maar ze is ook interessant voor anderen die een wat vrolijker verhaal willen horen over de verhouding van godsdienst en seksualiteit dan ze wellicht gewend zijn.

Het eerste deel van de bijeenkomst is de lezing van Macaulay, daarna is er een gesprek met een panel en vervolgens een open dialoog aan tafels. Er is dus veel ruimte voor uitwisseling.

RozeLinks is de werkgroep voor seksuele diversiteit van GroenLinks.

De Linker Wang is het platform voor geloof en politiek, verbonden met GroenLinks.

De Dialoog is de landelijke samenwerking van COC, Humanistische Verbond en Stichting Malaica die door het organiseren van dialogen homoseksualiteit in relatie tot religie en levensbeschouwing bespreekbaar maakt.

Toelichting

De pinksterbeweging is wereldwijd een van de snelst groeiende religieuze stromingen. Er zijn inmiddels wereldwijd naar schatting meer dan 250 miljoen pinkstergelovigen. Het is moeilijk om de grenzen van deze beweging precies af te bakenen. Er is een enorme diversiteit aan kerken en stromingen.

De pinksterbeweging ontstond in het begin van de twintigste eeuw in Los Angeles door de prediking van de zwarte dominee William Seymour. Zijn kerk in Azusa Street was een bont gezelschap van mensen van verschillende komaf, zwart en blank, man en vrouw. De kerk van Seymour was emancipatoir en egalitair. In de kerk hadden vrouwen evenveel recht om een ambt te bekleden als mannen. De vroege pinksterbeweging werd later vermengd met fundamentalistisch blank gedachtegoed, net zoals de zendingskerken in Afrika. De geschiedenis van Reverend Jide Macaulay laat zien hoe hijzelf als Nigeriaan en homoseksueel in conflict kwam met zijn kerk en zijn vader, zelf een bijbelschoolleraar. Zijn naaste verwanten accepteren zijn homoseksualiteit nog steeds niet. Homoseksualiteit geldt als afwijking, een ziekte of een zonde. Macaulays  geschiedenis staat niet op zichzelf, maar steekt nog gunstig af bij de recente berichten uit andere delen van Afrika. In Oeganda werd onlangs een dodenlijst van prominente homoseksuelen geplaatst in een krant. Uiteindelijk kostte deze haatcampagne homorechtenactivist David Kato het leven.

Macaulay woont inmiddels in Londen waar hij zich inzet voor de homo’s, lesbo’s en transgenders met een Afrikaanse achtergrond. Zijn boodschap zal ook in Nederland, en zeker in Amsterdam-Bijlmer, actueel zijn. In delen van de pinksterbeweging hier worden homoseksuelen uitgesloten van actieve deelname aan het kerkelijk leven als ze uit de kast komen, of worden zelfs pogingen tot ‘genezing’ ondernomen.

RozeLinks, de Linkerwang en De Dialoog verwachten dat Jide Macaulay nieuwe openingen kan bieden in de soms moeizame verhouding van godsdienst en (homo)seksualiteit. Zijn eigen geschiedenis, ervaring en spiritualiteit geven hem daarvoor een sterke en bijzondere positie. Aanleiding genoeg voor een open dialoog en mogelijk nieuwe inzichten.

Locatie: De Kandelaar, schuin tegenover metrostation Ganzenhoef
Bijlmerdreef 1239, Amsterdam Zuid-Oost

Meer informatie: http://rozelinks.groenlinks.nl/node/64237

Advertenties

Reacties staat uit voor Afrikaanse pinksterhomostem in de Bijlmer

Opgeslagen onder Religie

Reacties zijn gesloten.