Mijn motie over deeltijd-langstudeerders aangenomen!

Bij het debat in de Eerste Kamer op 05 juli stemden VVD, CDA, PVV en SGP voor het wetsvoorstel waardoor langstudeerders meer gaan betalen. Veel kritiek was er op met name de disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten. Daarom heb ik een motie ingediend die de regering vraagt dat te voorkomen. De motie werd unaniem aangenomen. Een mooie uitkomst van mijn eerste optreden, ook al is het maar een kleine correctie op het beleid. We zullen goed opletten hoe het kabinet de deeltijders gaat ontzien

-:-

De Kamer,

Constaterende dat het wetsvoorstel langstudeerders tot doel heeft het studierendement te bevorderen en ombuigingen te realiseren,

Constaterende dat de regering geen onderscheid maakt tussen voltijd- en deeltijdstudenten,

Overwegende dat met name in het WO deeltijdstudenten vaak hun studie combineren met een baan en zorg voor een gezin, dat zij voorbeelden zijn voor een Leven Lang Leren en geen beroep doen op studiefinanciering,

Overwegende dat voor deeltijdstudenten nominaal studeren betekent dat zij het geprogrammeerde aantal studiepunten per jaar halen, ook als dat betekent dat zij meer jaren studeren dan voltijdstudenten,

Overwegende dat het hier om een kleine maar maatschappelijk gezien belangrijke groep gaat,

Overwegende dat deze deeltijdstudenten zo hard getroffen worden door het wetsvoorstel langstudeerders dat voor hen feitelijk de studie onbetaalbaar wordt,

Overwegende dat zulks niet de bedoeling kan zijn geweest van het wetsvoorstel langstudeerders,

Verzoekt de regering in overleg met de sector zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 september 2012, een regeling te treffen die disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten voorkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ganzevoort

 

mede ondertekend door

Koole (PvdA)

Smaling (SP)

Th de Graaf (D66)

Kuiper (CU)

Holdijk (SGP)

De Lange (OSF)

Nagel (50Plus)

 

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Eerste kamer

Een Reactie op “Mijn motie over deeltijd-langstudeerders aangenomen!

  1. anoniem

    Waarvoor dank!! Als deeltijder met fulltime baan ben ik zeer verbolgen over het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vol-en deeltijdstudenten. Voltijdtempo volgen betekent in mijn geval dat ik parttime zou moeten gaan werken, waardoor het betalen van de studiekosten naast mijn kosten voor primaire levensbehoeften niet meer mogelijk zou zijn.