GroenLinks heeft vraagtekens bij uitvoerbaarheid wetswijziging Wvbp

Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort (GroenLinks) wil onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de gewijzigde Wet op de vaste boekenprijs. ‘Ik houd er niet van wetten aan te nemen waar onuitvoerbare dingen in staan.’

(In Boekblad, 10.02.2012)

Ganzevoort heeft inmiddels enkele vragen geformuleerd die hij aan staatssecretaris Halbe Zijlstra wil voorleggen. ‘Onze vragen worden gedeeld door het CDA, en hebben er met name mee te maken of het in het voorstel opgenomen amendement over de W-boeken wel uitvoerbaar is. Ik snap dat het een sympathiek wetsvoorstel is, waar studenten mogelijk profijt van hebben, maar heb toch grote vragen.’

Vragen als: wat is het onderscheid tussen A- en W-boeken? Waarom kon het ‘voorgeschreven studieboek’ in 2004 wel onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen, en nu niet? En wat zijn de gevolgen als het ‘voorgeschreven studieboek’ niet meer onder de Wet valt? ‘Ik kan me voorstellen dat het kabinet met een adequaat antwoord komt’, vertelt Ganzevoort, ‘anders moet het voorstel wat mij betreft aangepast worden.’

GroenLinks en CDA vragen het kabinet ook of ze bereid is om de instanties die de evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs hebben verzorgd, het Commissariaat voor de Media en onderzoeksbureau APE, een oordeel te laten vellen over dit amendement. Waarmee aan de wens van KBb Educatief naar meer onderzoek tegemoetgekomen zou worden.

Eerste Kamerlid Heleen Dupuis (VVD) staat achter het amendement, maar wil wel weten welke categorie boeken volgens staatssecretaris Zijlstra precies onder de noemer ‘voorgeschreven studieboek’ valt. ‘Als we daar een bevredigend antwoord op krijgen, dan kan het wetsvoorstel een hamerstuk worden en zonder stemmen aangenomen worden. In principe zou er in de laatste fase nog wat aan de wet gewijzigd kunnen worden, zodat het voor iedereen acceptabel wordt, maar dat is in dit geval niet waarschijnlijk.’

Advertenties

Reacties staat uit voor GroenLinks heeft vraagtekens bij uitvoerbaarheid wetswijziging Wvbp

Opgeslagen onder Eerste kamer

Reacties zijn gesloten.