Uitnodiging (nee bedankt)

Sinds ik in de Eerste Kamer zit, krijg ik talloze uitnodigingen. Recepties, lezingen, bijeenkomsten, voorstellingen, enzovoorts. Meestal ga ik er gewoon niet op in, al is het natuurlijk vast erg aardig bedoeld allemaal. Ik heb het druk genoeg met mijn baan en de politiek, en als ik naar een voorstelling wil, kan ik het kaartje ook wel zelf betalen. Maar vandaag kon ik het niet laten te reageren…

De Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond KNSRB organiseert de 129e studentenroeiwedstrijd. Een Oxford-Cambridge op het Amsterdam-Rijnkanaal. En als een echte VIP mag ik met partner en al op het VIP-schip de finish meemaken. Met als andere genodigden burgemeesters, universiteitsbestuurders, Giphart, Erica Terpstra en het lid van het IOC A.J. Geesink. Wie? Ja, die. En of ik wilde opletten op de definitieve uitnodiging met toegangskaart en als ik niet kon, mocht ik dat kenbaar maken bij mejuffrouw E., commissaris VIP en Oud-leden.

Wel…

“Geachte mej. E.,

Ik ontving een uitnodiging voor de 129e Varsity. Vergunt u mij een tweetal reacties. Allereerst bevreemdt het mij dat u een bericht verwacht als ik niet kom. Kennelijk gaat u er zonder een dergelijk bericht van uit dat ik van zins ben te komen. Ik ben benieuwd waar u dat op baseert en waarom u verwacht dat ik de moeite neem mij af te melden.

Daarnaast leek het mij attent u te melden dat dhr A.J. Geesink, blijkens uw briefpapier lid van uw comité van aanbeveling, op 27 augustus 2010 overleden is. Het spijt me u dit te moeten berichten.

Vriendelijke groet,

Ruard Ganzevoort”

Ik ben niet zo’n roeier, geloof ik.

Advertenties

3 reacties

Opgeslagen onder Eerste kamer

3 Reacties op “Uitnodiging (nee bedankt)

  1. Peter YS

    Ja, en die moeten natuurlijk eerst op..:)

  2. Heel leuke column. Tja, zegt ook iets over het niveau van dit soort mensen, of organisaties…

  3. Carla Wijnmaalen

    Geweldig! En ze hebben nog 600 pakken briefpapier met A.J. Geesink. 🙂