Godsdienst onder druk? Vrijheid, angst en conflict

Aankondiging van een conferentie op 1 juni aanstaande, waar ik een bijdrage houd met als titel ” Haatbaarden, kleuterneukers en een pannetje soep. De framing van traditioneel-religieuze groepen in het maatschappelijk domein”

Nederland kent een traditie van grote godsdienstvrijheid. Toch staan de laatste jaren diverse religieuze verworvenheden ter discussie. In de politiek is de praktijk van rituele slacht onderwerp van debat, maar ook is er regelmatig discussie over de vrijheid van onderwijs (acceptatieplicht), de zondagsrust, het verbod op blasfemie, de tolerantie van ‘weigerambtenaren’ die geen homoseksuelen willen trouwen en het dragen van religieuze kleding en symbolen. In het kader van haar emancipatie-, sociale cohesie- of veiligheidsbeleid lijkt de overheid zich vaker te bemoeien met religieuze groeperingen. Tevens lijken seculiere en orthodox-religieuze bevolkingsgroepen scherper tegenover elkaar te staan.

Dit symposium is erop gericht dieper inzicht te krijgen in de veranderende opstelling ten opzichte van religie in Nederland. Staat religie in Nederland inderdaad onder druk? En als dit het geval is, waaraan is dat dan toe te schrijven? Moet de toenemende druk vooral gezien worden als een poging van seculiere krachten om de rechten van seculiere en gelovige burgers gelijk te trekken of is er meer aan de hand en speelt bijvoorbeeld angst voor religie een rol? En zo ja, waar heeft dat dan mee te maken? Met een groeiende onbekendheid met religie, met een sterke behoefte aan culturele homogeniteit in een globaliserende wereld, of spelen andere factoren een rol? Hoe reageren orthodox-religieuze groepen op religiekritiek? En wat zijn de maatschappelijke effecten van de toenemende druk op religie? Spelen verschillen mee tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ religies?

Voor alle info en aanmelden, klik hier

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Religie

Een Reactie op “Godsdienst onder druk? Vrijheid, angst en conflict

 1. michiel stol

  Beste Ruard,

  Paradox van de vrijheid: hoe verhoudt zich geloof in gesloten systemen zich tot onze nurture?

  Van de angst: welk zelfbeeld durf ik van mezelf te kennen, èn recoderend te tonen?

  Van het conflict: emancipatoire burgers nemen deel aan eerst virtuele werkelijkheid, uit de kunst op verhaal komen van EEN leven vol talenten?

  Benieuwd naar je reactie, groet ik je vriendelijk,
  Michiel