Pelsdierhouden als religieuze opdracht?

Als Kamerlid krijg ik regelmatig brieven van mensen die geraakt worden door beslissingen van de overheid of de politiek. Vaak zijn die brieven scherp van toon omdat de schrijver mij wil overtuigen. Van die toon trek ik me niet zoveel aan, ook al verbaas ik me er nog steeds over dat mensen zo makkelijk met hun oordeel klaar staan. Ik probeer wel op alle vragen in te gaan, maar ik kan (en wil) niet iedereen tevreden stellen.

Waarde heer Ganzezoort,
Graag uw aandacht voor het volgende, een noodkreet mijnerzijds zoals u wilt. Mijn man heeft 24 jaar geleden de pelsdierhouderij van zijn vader overgenomen. Mijn wederhelft leeft voor onze zaak. Vanuit zijn christelijke overtuiging voert hij zijn beroep uit, hij voelt zich zogezegd geroepen. Wetende dat u meten met twee maten, ten nadele van de christenen, tot kunst heeft verheven (chapeau!), althans waar het religies betreft, zou ik alsnog een klemmend, emotioneel, beroep op uw redelijkheid. U gaat altijd zo charmant prat op uw morele superioriteit, gebruik deze verhevenheid boven het plebs dan eens een keer oprecht. Veeg het verbod op de pelsdierhouderij van tafel. Mijn man is door zijn geloof gedrongen om dit metier uit te oefenen. Heb respect, uw mond stroomt daar altijd van over, maar handel er ook eens naar!
Wijsheid toegewenst.
Hartelijke groet,
(…)

Beste mevrouw (…),
Dank uw wel voor uw mail. Ik begrijp uit de verwijtende toon dat u zich zorgen maakt over de toekomst van uw bedrijf. Nu is de discussie over de pelsdierhouderij niet mijn portefeuille, maar ik ben wel vaak bezig met vragen over de relatie met geloof en godsdienstvrijheid. Ik zie niet dat dat hier in het geding is. Er is vanuit het christelijk geloof geen roeping te halen tot het houden van pelsdieren. Ik kan me wel voorstellen dat iemand het voortzetten van een familiebedrijf of het boer-zijn als roeping ziet, maar daar stelt de overheid altijd grenzen aan vanwege bijvoorbeeld dierenwelzijn. Een verbod op de pelsdierhouderij kan bij die begrenzing horen. Ik begrijp dat dat u in het bijzonder treft en dat uw man dan zijn bedrijf zal moeten omvormen, maar dat is dan een economische discussie en geen religieuze.
Vriendelijke groet
Ruard Ganzevoort

Advertenties

4 reacties

Opgeslagen onder Politiek

4 Reacties op “Pelsdierhouden als religieuze opdracht?

 1. Agnes

  Ai, wat een toon. En een bijzondere inhoud ook. Kan me zo voorstellen dat je zo’n mail met verwondering zit te lezen, Ruard. Je reactie is zakelijk en vrij direct, ik vermoed dat Tjark gelijk heeft…

 2. Jacqueline

  Los van religie heeft die mevrouw gelijk dat je de pelsdierenhouderij niet moet verbieden. Het dierenwelzijn is goed dus dat is geen reden. Ethiek slaat ook nergens op. Dan moeten die sportvissers toch eerst stoppen. Zij gooien vissen zelfs nutteloos ongebruikt weer terug, gewoon voor de lol. Bont wordt tenminste nog warm en mooi een leven lang gedragen. En dan heb ik het nog niet over 3 of 4 lapjes p/p barbecuevlees, of het eten van slakken of kikkerbilletjes etc.. Waarom alleen haar sector verbieden. Ik begrijp die mevrouw wel!

 3. Nico Lippe

  Tja, als je vanuit religieuze roeping iemand om zeep helpt kom je daar ook niet mee weg. Interessant wereldbeeld heeft die vrouw. Beschouwt ze alles wat ze doet dan vanuit religieuze motivatie?

 4. tjark reininga

  ik vrees dat je de opvattingen van deze dame over jouw leefwereld alleen maar hebt bevestigd. maar het is natuurlijk een uitstekende reactie.