Motie bij het debat over Passend Onderwijs

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterend dat het wetsvoorstel regelt dat ook in het primair onderwijs leerlingen geschorst kunnen worden,

Overwegend dat dit met name leerlingen zal treffen met cluster 4-problematiek,

Overwegend dat het doel van passend onderwijs is de leerlingen een passend aanbod te bieden,

Overwegend dat het schorsen van leerlingen met gedragsproblemen soms onvermijdelijk is, maar geen oplossing van die problemen biedt,

Overwegend dat juist leerlingen met gedragsproblemen gebaat zijn bij helderheid en structuur, bijvoorbeeld in een tijdelijke voorziening,

Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat er voor leerlingen met gedragsproblemen voorzieningen worden getroffen zodat schorsing zoveel mogelijk voorkomen kan worden,

En gaat over tot de orde van de dag

Ganzevoort
Backer
De Lange
Smaling
Reuten

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

2 Reacties op “Motie bij het debat over Passend Onderwijs

  1. Jammer genoeg zijn veel voorzieningen afgeschaft en wegbezuinigd.
    Bezorgde groet

  2. Pingback: Passend Onderwijs als kooigevecht | Ruard Ganzevoort blogt