Open brief van De Linker Wang

Utrecht, November 2012

Beste leden van de partijraad en het interim-partijbestuur,

Net als alle GroenLinksers hebben wij als leden van de werkgroep De Linker Wang in de afgelopen maanden met lede ogen aangezien hoe het vertrouwen van kiezers beschadigd is geraakt. Natuurlijk is er veel te zeggen over de analyse daarvan en welke fouten waar gemaakt zijn. Dat willen we hier niet doen. We willen wel een hartenkreet uiten die gericht is op de toekomst. Graag geven we twee zaken mee die volgens ons essentieel zijn om het vertrouwen terug te winnen.

Als eerste zouden we graag weer meer passie en bezieling willen zien in de GroenLinkse politiek. Onze idealen van een duurzame, vreedzame en rechtvaardige samenleving met ruimte voor verschil staan nog steeds recht overeind. Natuurlijk willen we daarbij niet alleen een getuigenispartij zijn maar een realistische partij die concrete resultaten boekt. Die hebben we ook breed uitgemeten, maar daardoor kan onze toon soms wel wat te pragmatisch en technocratisch worden. Wij zouden graag wat meer willen horen waar het hart klopt en niet alleen hoe het technisch uitpakt. Of het nu gaat om groen, sociaal of tolerant, we willen graag horen waar we als partij van dromen en door welke toekomstvisie we ons laten inspireren. Dus zonder iets af te doen van de realistische voorstellen vooral ook principiëler en gepassioneerder uitdragen van onze grondwaarden. En ook binnen de partij niet alleen focussen op goede procedures maar vooral op inspirerende idealen. We denken dat we kiezers terug kunnen winnen als ze het hart van GroenLinks weer duidelijk zien en horen kloppen.

Als tweede zouden we graag zien dat in hoe we met en over elkaar spreken die grondwaarden steeds te herkennen zijn. We spreken graag over de menselijke maat, solidariteit, integriteit. Als Linker Wang voegen we daar graag het woord compassie aan toe: vanuit het besef dat we verbonden zijn met de ander, willen we ons ook door die ander laten aanspreken en willen we verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van elkaar. Dat is geen softheid en het sluit kritiek op elkaar niet uit; het vraagt juist ook eerlijkheid en directe communicatie. Maar het vraagt ook om loyaliteit en teamgeest in het besef dat we een gezamenlijk doel hebben. Dit hoort volgens ons bij de wezenskenmerken en idealen van GroenLinks.

Het is voor het vertrouwen van kiezers noodzakelijk dat ze bij ons zien dat we trouw zijn aan onze idealen. Daarom denken we dat we uit het huidige dal kunnen komen als we consistent laten zien dat we passie hebben voor onze idealen en compassie met elkaar.

We wensen jullie – en heel GroenLinks – moed, wijsheid en inspiratie bij deze uitdaging.

Hartelijke groet,

Bestuur De Linker Wang

Ruard Ganzevoort (voorzitter)

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Een Reactie op “Open brief van De Linker Wang

  1. Mooi! Laat je het ook weten als er reactie komt? 🙂