Suggesties van De Linker Wang voor lokale politiek

Aan de plaatselijke afdelingen van GroenLinks

Utrecht, November 2012

Beste mensen,

Jullie zijn ongetwijfeld druk met het voorbereiden op de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 en het programma dat je daarbij gaat uitdragen. Als werkgroep De Linker Wang geven we jullie graag nog een paar ideeën mee. We gaan ervan uit dat vooral op het punt van duurzaamheid en sociaal beleid al veel ideeën leven en worden aangedragen en daarom noemen wij vooral punten die te maken hebben met het bouwen aan een verdraagzame en diverse samenleving.

Omdat de lokale omstandigheden verschillen hebben we deze ideeën niet allemaal als concrete programmapunten geformuleerd, maar ze geven wel een concrete richting aan. Natuurlijk zijn we graag bereid om ze toe te lichten of mee te denken.

  1. Sluit je als gemeente aan bij het handvest voor compassie en steun projecten die dat concreet maken.
  2. Organiseer (in navolging van Amsterdam) een klankbordgroep voor hoffelijkheid, tolerantie en verbinding die ook bij spanningen tussen groepen een rol kan spelen.
  3. Werk constructief samen met religieuze groepen die een belangrijke bijdrage leveren aan sociale cohesie. Wees niet te bang voor een levensbeschouwelijke / spirituele organisatie, maar let wel op dat je alleen maatschappelijke doelen steunt.
  4. Ondersteun emancipatieprocessen van o.a. vrouwen en homo’s binnen culturele en religieuze groepen. Geen dwang maar empowerment. Sluit waar mogelijk aan bij initiatieven vanuit die groepen zelf.
  5. Ga met openbare en bijzondere scholen in gesprek over manieren om kinderen voor te bereiden op de plurale samenleving. Dat is namelijk ook binnen de vrijheid van onderwijs de pedagogische taak van de school.
  6. Scheidt de registratie-formaliteit van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand van de ‘rituele’ vormgeving die nu vaak ook door de ambtenaar wordt ingevuld. Verwijs voor het laatste door naar allerhande aanbieders en laat de BABS (‘buitengewone ambtenaar burgerlijke stand’) een van die aanbieders zijn zonder bijzondere status. Op deze manier gaat de gemeente terug naar haar kerntaken en is de discussie over de weigerambtenaar feitelijk niet meer van belang. (achtergrondinformatie over deze discussie is hier te lezen.

We hopen dat deze ideeën bijdragen aan een open en gepassioneerd verhaal van GroenLinks. We wensen jullie heel veel succes.

Vriendelijke groet

Bestuur De Linker Wang

Advertenties

Reacties staat uit voor Suggesties van De Linker Wang voor lokale politiek

Opgeslagen onder Politiek

Reacties zijn gesloten.