Het einde van de langstudeerboete

Stemverklaring

Voorzitter, mijn fractie steunt uiteraard het intrekken van de langstudeerboete. Vandaag ruimen we gelukkig een beetje rommel op van de vorige regeerperiode, maar daar is niet alles mee gezegd. Deze jojo-wetgeving is naar ons oordeel – en we herkennen de kritiek die de Raad van State leverde – de Eerste Kamer onwaardig. Mijn fractie hecht eraan te markeren dat deze Kamer bij het debat in de zomer van 2011 de langstudeerboete heeft ingevoerd met de kleinst mogelijke meerderheid, ondanks een slechte verantwoording van de motieven, fundamentele kritiek op de argumentatie, grote vragen bij de uitvoeringseffecten en ontbrekend draagvlak in het veld. Na veel druk van deze Kamer is er enige correctie aangebracht voor deeltijdstudenten, maar het structurele kwaad was al geschied. We zijn een jaar rechtszaken en maatschappelijke onrust verder, 10 miljoen Euro armer en nu wordt de wet weer ingetrokken met als enige argument voor de ommezwaai dat er een politieke meerderheid is. Dat moet tot de conclusie leiden dat deze Kamer in 2011 haar werk niet goed gedaan heeft, het land niet beschermd heeft tegen onrijpe en kwalijke wetgeving en gezwicht is voor politiek opportunisme. Dat mag wel aanleiding zijn tot enige zelfreflectie.

Advertenties

Reacties uitgeschakeld voor Het einde van de langstudeerboete

Opgeslagen onder Politiek

Reacties zijn gesloten.