Mazelen

Het is weer eens zo ver: een uitbraak van mazelen op de biblebelt. Bepaalde groepen orthodox-protestantse gelovigen laten hun kinderen niet inenten om geloofsredenen. Dat leidt tot een verhoogd risico op besmetting van henzelf en anderen. En uiteraard roept dat felle reacties op. Moet er geen inentingsverplichting komen? En is religie niet sowieso een gevaar voor de volksgezondheid?

Eerlijk gezegd heb ik weinig begrip voor de overwegingen van ouders om hun kind niet in te laten enten. Het lijkt me zowel theologisch als medisch volstrekt voor de hand liggen om ernstige gezondheidsrisico’s voor je kind te vermijden. En meer dan dat: je zet niet alleen de gezondheid van je eigen kinderen op het spel, maar ook die van andere kinderen.

Natuurlijk, ieder mens is vrij om op geloofsgronden af te zien van een medische behandeling. Niet voor niets stelt de Grondwet in artikel 11 dat ieder recht heeft op de onaantastbaarheid van zijn of haar lichaam. De overheid kan niet zomaar verplichten dat we ons laten inenten. Maar het is voor mij de vraag of die vrijheid even groot is als het gaat om kinderen die van de keuzes van hun ouders afhankelijk zijn. Hebben kinderen er geen recht op dat hun ouders alles doen wat nodig is om hen te beschermen tegen gevaren?

Ik benader het daarmee in eerste instantie vanuit het moderne perspectief van mensenrechten. Maar ook theologisch roept de weigering om kinderen in te enten grote vragen op. Het onderliggende idee is dat de almachtige God ons het goede en kwade doet toekomen en dat we dat gelovig hebben te aanvaarden. Daar zit wel wat in. Het raakt aan een ontvankelijkheid die elke almachtsfantasie en geloof in de maakbaarheid van het bestaan ter discussie stelt. Maar het ontaardt makkelijk in een tombola-geloof waarbij het leven een grote loterij is met een straf op valsspelen… Om het scherp te zeggen: ontvankelijkheid heeft een diepe spirituele waarde, maar onverantwoordelijkheid is niet te verdedigen.

Het leidt ook bijna per definitie tot selectief shoppen. Niet inenten, wel medisch behandelen. Niet verzekeren tegen brand en ongevallen, wel gebruik maken van een werkloosheidsuitkering – wat feitelijk ook een verzekering is. Enzovoorts. Dat selectieve staat me tegen, zeker als het verkocht wordt als een principieel argument.

En tegelijk staat precies dat selectieve me ook tegen bij de kritiek op deze orthodoxe gelovigen. Ja, zij laten hun kinderen meer risico lopen door hen niet in te laten enten tegen de mazelen. Maar wie hoor je over ouders die hun kinderen in gevaar brengen door een overmaat aan vet eten, door hen veel te jong alcohol te laten drinken of door hen bloot te stellen aan tabaksrook? Hoeveel kinderen lijden onder allerlei andere keuzes van hun ouders? Ook de kritiek is vaak te makkelijk en te selectief.

Dat heeft ook te maken met een allergie tegen religie, “religiestress” zoals Tom Mikkers dat in zijn gelijknamige boekje bespreekt. Er is ruimte voor allerlei culturen, denkwijzen, leefwijzen, en wat al niet meer, maar o wee als dat religieus wordt ingevuld. Lees er een site als GeenStijl of de commentaren op een gemiddelde nieuwssite maar op na. Religie is daar ongeveer synoniem voor bekrompen, ouderwets, kortzichtig, intolerant, en nog veel meer kwaadaardigs.

En zo staan de orthodoxe gelovigen en de seculiere bestrijders zelfgenoegzaam tegenover elkaar. De een heeft het morele gelijk van de religieuze gehoorzaamheid aan zijn zijde, de ander strijdt met het gezag van de moderne rationele mens. Beiden gaan een werkelijk gesprek uit de weg. Ze staan niet voor open voor de waarde van wat de ander te vertellen heeft of de mogelijkheid dat ze iets zouden kunnen leren van die ander. Over ontvankelijkheid bijvoorbeeld en jezelf overgeven aan hoe het leven soms loopt. Of over verantwoordelijkheid om risico’s te vermijden. Dat zou een rijk gesprek kunnen worden.

Maar zullen we ondertussen wel kijken hoe we onze kinderen kunnen beschermen tegen de mazelen en al dat andere?

Column voor Christelijk Weekblad / http://www.hetgoedeleven.nl

Advertenties

7 reacties

Opgeslagen onder Religie en politiek

7 Reacties op “Mazelen

 1. Kokarde Counseling

  Los van het commentaar van hanneke, die mijns inziens nog wat denkwerk te doen heeft, vind ik het jammer dat nergens vermeld wordt dat statistisch gezien het aantal orthodoxe gelovigen in de groep niet ingeenten erg klein is. Wat te denken bijvoorbeeld van de antroposofische groep, een heel stuk groter?

  • Eens. Alleen: de aanleiding is een uitbraak op de biblebelt. Verwonderlijk is dat ook niet omdat het risico op een uitbraak groter is in een gebied waar de vaccinatiegraad lager is. Antroposofen e.d. leven meer verspreid en hebben daardoor minder invloed op de vaccinatiegraad. Maar zeker in het risicogebied geldt ook voor antroposofen deze oproep.

 2. Marijan

  ik ben niet ingeent, dat was in 1960 nog niet, mijn broer, zus en ik kregen de mazelen, niets ernstig, onze dochter van nu 22 kreeg ernstig autisme na het ontvangen van de BMR

 3. Jeroen

  “Wij ( ja mijn kinderen zijn ook niet ingeënt) mogen vanuit wat God tegen ons zegt in de Bijbel, onze kinderen niet in gevaar brengen!
  En dat doe je met vaccineren!
  Je brengt bijna dode zieke cellen in het lichaam van je kind!
  En dat dat niet zonder gevaar is bewijst de wetenschap!! jaarlijks sterven er in Nederland 5-10 kinderen aan vaccinatie!”

  Onjuist. De cijfers dat 5-10 kinderen sterven aan vaccinatie zijn niet te onderbouwen. Ik ben benieuwd waar Hanneke deze informatie vandaan haalt.

  “En dan te bedenken dat er in 14 ! jaar geen mazelen uitbraak is geweest( en dus ook geen kinderen er aan gestorven!) waar maakt Nederland zich dan zo druk om?”

  Onjuist. In 2008 was er een uitbraak van mazelen in Den Haag onder een gemeenschap met een lage vaccinatiegraad.

  “Dan is er ook nog die domme uitdrukking dat ‘wij ‘anderen in gevaar brengen..”

  Dit is zeker geen domme opmerking. Door u niet te laten vaccineren kunt u besmet worden en de ziekte verspreiden onder andere mensen.

  “Verdiep je eerst eens voor dat je ergens over schrijft !”

  Dit is een goed advies om zelf op te volgen.

  “Het is zo dat een mazelen vaccinatie enorm afzwakt doordat de ziekte niet meer uitbreekt.
  Dus mogen jullie de mensen die niet vaccineren wel dankbaar zijn!”

  Onjuist. Het feit dat andere mensen hun kinderen ziek laten worden heeft geen relatie met mijn vaccin. Ik ben ook hierbij benieuwd waar Hanneke dit vandaan heeft.

 4. Hanneke

  Ik vrees dat deze meneer ( en helaas vele anderen) zich eerst wat meer moet verdiepen in het geloof van deze ‘orthodoxe christenen’ voordat je hier je mening en zeker een veroordeling over geeft!!
  Wij ( ja mijn kinderen zijn ook niet ingeënt) mogen vanuit wat God tegen ons zegt in de Bijbel, onze kinderen niet in gevaar brengen!
  En dat doe je met vaccineren!
  Je brengt bijna dode zieke cellen in het lichaam van je kind!
  En dat dat niet zonder gevaar is bewijst de wetenschap!! jaarlijks sterven er in Nederland 5-10 kinderen aan vaccinatie!
  Daarbij hebben we de kindjes die er blijvende schade van op lopen er nog niet bij geteld…
  En dan te bedenken dat er in 14 ! jaar geen mazelen uitbraak is geweest( en dus ook geen kinderen er aan gestorven!) waar maakt Nederland zich dan zo druk om?
  Of is het weer dat geloof, dat jullie zo dwars zit?
  Dan is er ook nog die domme uitdrukking dat ‘wij ‘anderen in gevaar brengen..
  Verdiep je eerst eens voor dat je ergens over schrijft !
  Het is zo dat een mazelen vaccinatie enorm afzwakt doordat de ziekte niet meer uitbreekt.
  Dus mogen jullie de mensen die niet vaccineren wel dankbaar zijn!