Begroting Ontwikkelingssamenwerking

Stemverklaring Eerste Kamer 17.12.2013

Dit kabinet heeft 0,59 % van het Bruto Nationaal Product over voor ontwikkelingssamenwerking, en dat wordt dan ook nog in toenemende mate voor onze eigen handel en exportfinanciering gebruikt. Daarmee zakken we niet alleen onder de fatsoensgrens – dixit Samsom – maar ook ruim onder de OESO-norm. We verzwakken daarmee de internationale samenwerking, de waarde van onze afspraken, de oproep aan andere landen, de opbouw van een level playing field voor ontwikkelingslanden, de bestrijding van armoede, en het behalen van de milleniumdoelen. Ontwikkelingssamenwerking en internationale rechtvaardigheid gaan GroenLinks ter harte en daarom stemt mijn fractie tegen de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

Een Reactie op “Begroting Ontwikkelingssamenwerking

  1. Zouden meer fracties moeten doen!