Europese Verkiezingen: Inhoudelijk kiezen!

Mijn derde bijdrage (column 8) in het ND-debat over de Europese Verkiezingen met Bastiaan Rijpkema (“conservatief federalist”) en Rinze Broekema (kandidaat EP voor CU/SGP): Inhoudelijk kiezen

Ik ben het natuurlijk volledig met Bastiaan Rijpkema eens – al zegt hij dat niet met zoveel woorden – dat de ChristenUnie een achterhoedegevecht voert. De vraag is niet of we een verdergaande Europese samenwerking willen. De vraag is hoe we die vergaande, quasi-federatieve samenwerking democratisch goed in de hand houden. Rinze Broekema denkt dat dat via de nationale parlementen kan; ik constateer dat die op veel punten achter het net vissen. Daarmee bereikt Broekema precies wat hij niet wil: de afbrokkeling van de nationale parlementaire democratie en een steeds schimmiger machtsspel.

Ook op een andere punt heeft Rijpkema gelijk: de belangrijkste vraag is wat voor Europa we willen: sociaal, groen en duurzaam (GroenLinks) of neoliberaal (D66). We stemmen deze week niet over een aanpassing van de Europese samenwerking, niet over verdragen en federaties, niet over de Europese Commissie of vetorechten. We stemmen over de politieke koers van het Europees parlement. En hoe men ook denkt over de wenselijkheid van een kleine of grote, sterke of zwakke samenwerking, uiteindelijk is dat een inhoudelijke keuze.

Ik kies voor groen en links. Bijvoorbeeld als het gaat om de eerlijke verdeling van de opvang van vluchtelingen zodat we de verantwoordelijkheid niet afwentelen op landen als Italië die bijna bezwijken onder de druk. Of als het gaat om het beschermen van werknemers tegen uitbuiting door werkgevers die slim gebruik maken van de verschillen tussen landen. Maar ook als het gaat om het beschermen van onze persoonlijke privacy tegen bijvoorbeeld veiligheidsdiensten of multinationals.

Vaak lijkt het werk van het Europees parlement ver van ons af te staan, maar het heeft rechtstreeks gevolgen voor goedkoper bellen in het buitenland, de luchtkwaliteit in steden en schonere auto’s. De keus is niet of we meer of minder Europa willen, maar hoe we ons Europa en Nederland zo leefbaar, duurzaam en sociaal mogelijk maken.

Want natuurlijk zal de natie of het parlement niet verdwijnen. Dat is en blijft een centrale bestuurslaag, maar het is al heel lang niet de enige. De vraag bij de verkiezingen van donderdag is hoe de stemverhouding wordt in die andere bestuurslaag: het Europees parlement.

Advertenties

Reacties staat uit voor Europese Verkiezingen: Inhoudelijk kiezen!

Opgeslagen onder Uncategorized

Reacties zijn gesloten.