Groen is…

Wat bedoelen we binnen GroenLinks als we het over ‘groen’ hebben? In samenspraak met anderen heb ik een poging gedaan dat onder woorden te brengen. Alle reacties zijn welkom.

Groen is het goede leven

 • Groen is genieten van het leven. Van schoonheid, rust en ruimte. We zorgen ervoor dat de natuur bereikbaar blijft en dat kinderen vaak in het groen zijn.
 • Groen is ontspannen samenleven met tijd voor onszelf en tijd voor elkaar. We gaan niet mee in de tredmolen van steeds meer moeten kunnen en steeds meer moeten hebben. Werk en bezit zijn middelen, geen doelen.
 • Groen is zinvol leven. Niet het hebben maar het zijn, niet de prijs maar de waarde staat voorop. Groen leven geeft ruimte voor verdieping, ontplooiing en een menswaardig bestaan.
 • Groen is puur leven. We willen weten waar ons voedsel en onze producten van gemaakt zijn. We willen dat goederen duurzaam worden geproduceerd, hergebruikt en afgebroken. We willen dat het aantrekkelijker wordt om eerlijke en gezonde producten te kiezen.

Groen is voor iedereen en altijd

 • Groen is leven in evenwicht. We gebruiken niet meer dan de aarde kan opbrengen en veroorzaken niet meer dan dat de aarde kan afbreken. We houden op meer te gebruiken dan ons rechtvaardige deel in vergelijking met andere delen van de wereld. We laten onze kleinkinderen niet opdraaien voor onze ecologische schuldenlast.
 • Groen is eerlijk verdelen. We gunnen iedereen schone lucht, een gezonde leefomgeving en toegang tot de natuur. Gezondheid en geluk zijn niet alleen bestemd voor de welgestelden. We werken aan groene rechtvaardigheid, groen burgerschap, groen empowerment. We stoppen de rooftocht naar eindige grondstoffen in ontwikkelingslanden.
 • Groen is leven in samenhang. De mens is maar een klein onderdeeltje van een complex ecosysteem. Daarom zijn we voorzichtig met ingrepen zoals olieboringen rond de Noordpool.

Groen is vertrouwen in oplossingen

 • Groen is de menselijke maat. We bouwen aan een samenleving waarin mensen weer zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor voedsel, energie en natuur. We denken mondiaal en handelen lokaal. Grootscheepse kleinschaligheid is het antwoord op de macht van de markt.
 • Groen is vernieuwen. Technologische verbeteringen maken het mogelijk om de groeiende wereldbevolking een beter leven te geven zonder de aarde uit te putten. Maar technologie is geen vrijbrief voor een onverantwoordelijk leven.
 • Groen is een economie van de bloei. Een groene economie draait niet om toename van de winst maar van de waarde voor mens, milieu en samenleving.
 • Groen is optimistisch en realistisch kijken naar de toekomst. De problemen zijn groot, maar de oplossingen ook. Overheden, NGO’s, burgers en bedrijfsleven zijn op allerlei plaatsen al bezig aan een cultuuromslag. Kleine en grote stappen brengen een groenere samenleving dichterbij.
Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Een Reactie op “Groen is…

 1. Voor mij verwijst ‘Groen’ primair naar ecologische duurzaamheid.
  Bovenstaande verbreding maakt het begrip minder krachtig en mij te diffuus.