2016

Een profeet ben ik niet en in voorspellen ben ik nooit goed geweest. Ik geloof namelijk niet dat de geschiedenis zich automatisch voltrekt en uit wetmatigheden bestaat. Ik geloof veel meer dat de werkelijkheid van toevalligheden aan elkaar hangt, aan elkaar geregen door menselijke keuzes die het lot de ene of de andere kant op duwen. Ik geloof in mensen die – geïnspireerd door hun god of juist door het ontbreken daarvan – proberen om die kwetsbare aarde en veranderlijke mensheid een beetje om te vormen naar het visioen dat ze hebben van hoe het er eigenlijk uit zou moeten zien.

Geen profeet, maar wel een mijmeraar. Ik observeer wat ik zie gebeuren en probeer dat te begrijpen. En vervolgens probeer ik – met mijn eigen inspiraties en verlangens – mijn kleine bijdrage te leveren om de wereld een beetje mooier te maken.

Dat is op de valreep van 2015 hard nodig. Er is genoeg om ongeduldig, ongelukkig en onrustig van te worden. De oplopende spanningen in onze samenleving, de schendingen van mensenrechten rondom de wereld voor religieuze, etnische en seksuele minderheden, de conflicten in Afrika en aan de oostkant van Europa, de ondermaatse pogingen om de klimaatverandering te stoppen, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de tweedeling in de zorg, het vaak religieus of nationalistisch geïnspireerde terrorisme, de afbraak van natuurlijke hulpbronnen, …

Maar ik ben een mijmeraar en geen somberaar. En al kan ik niet voorspellen wat 2016 gaat brengen, ik kan wel beschrijven wat ik wens. Ik kan de wereld tekenen zoals ik die droom en ik geloof dat dat dromen helpt om ze te laten uitkomen.

Ik geloof dat we in 2016 een beetje beter voor elkaar kunnen zorgen. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar al die vrijwilligers, kerken en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor zorg, sociale samenhang en de opvang van vluchtelingen. En ik zie zomaar voor me dat onze samenleving socialer en zorgzamer kan worden in 2016.

Ik geloof dat we in 2016 iets verstandiger met de aarde kunnen omgaan. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar de uitkomsten van de klimaattop in Parijs en zie dat het besef wereldwijd gegroeid is dat er echt iets moet veranderen. Wat decennialang werd afgedaan als doemdenken van milieugekkies, wordt nu gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik zie ook overal technologische ontwikkelingen en kleinschalige initiatieven die de verandering verder helpen. En ik zie zomaar voor me dat onze wereld leefbaarder en duurzamer kan worden in 2016.

Ik geloof dat we in 2016 elkaar een beetje meer ruimte kunnen laten. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar mensen die zich inzetten voor de dialoog tussen groepen die elkaar niet begrijpen. Ik zie mensen die voorbij de oneliners en de reaguursels komen en de klassieke deugd van de tolerantie weer gaan beoefenen. Ik zie ook mensen die hun kritiek op onvrijheden van minderheden zo weten in te zetten dat er beweging ontstaat. En ik zie zomaar voor me dat ons land een beetje vrijer en vreedzamer kan worden in 2016.

Dat is mijn lijstje voor 2016. Dat is waarvoor ik me wil inzetten. In de kleine kring van mijn persoonlijk leven, in mijn werk als theoloog, maar ook in de politieke arena. Want ik geloof dat we ook daar ons moeten laten leiden door onze dromen en waarden en minder door belangen en macht. En ik zie zomaar voor me dat ook onze politiek weer wat inhoudelijker kan worden en wat meer door idealen gedreven in 2016. Wat is jouw droom?

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Een Reactie op “2016

  1. Ik mijmer graag met je mee.
    Mijn droom is iets meer verdraagzaamheid onder elkaar.

    Opgeruimde groet,