Categorie archief: Politiek

Eigen risico

Spreektekst bij de spoedwet die een verhoging van het eigen risico terugdraait


Voorzitter, dank u wel. Allereerst feliciteer ik graag mevrouw Baay-Timmerman met haar maidenspeech. We hopen nog veel van haar te horen, en vooral ook bij onderwerpen die we wat langer en wat inhoudelijker kunnen voorbereiden dan in dit geval. Misschien kan ik van de gelegenheid gebruikmaken om ook mevrouw Schippers, de minister, te feliciteren met haar aanstaande mogelijke exitspeech, waarvoor ik haar graag een wat bevredigender en inhoudelijker onderwerp had toegewenst, en misschien ook wel een wetsvoorstel waar ze zelf achter had gestaan. Dat was misschien ook wel leuk voor haar geweest. Maar zij moet het doen met wat zij hier krijgt.

Lees verder

Advertenties

Reacties uitgeschakeld voor Eigen risico

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

Schoenmakers

Wat hebben de ophef over topsalarissen bij een bank en de bezetting van het Maagdenhuis met elkaar te maken? In elk geval dit dat ze de discussie oproepen wat er gebeurd is met maatschappelijke instellingen als banken, universiteiten, zorginstellingen en woningbouwstichtingen (om die er maar gelijk bij te nemen). Doen ze nog wel wat ze moeten doen, of zijn ze totaal ontspoord?

Lees verder

2 reacties

Opgeslagen onder Politiek

PGB-chaos

Op 24 februari stuurde de commissie VWS van de Eerste Kamer op mijn voorstel de onderstaande brief aan Staatssecretaris van Rijn. Ik ben steeds benieuwder naar de antwoorden.

“Geachte heer Van Rijn,

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft kennisgenomen van
de recente problematiek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rond de invoering van pgb-
trekkingsrechten en het debat dat u daarover op 4 februari jl. heeft gevoerd met de Tweede
Kamer.

In dat licht ontvangt de commissie voor VWS graag nadere informatie met betrekking tot de bij
de plenaire behandeling van het wetsvoorstel langdurige zorg op 25 november 2014 in de Eerste Kamer door u gegeven antwoorden op vragen over de mogelijke invoeringsproblematiek. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel langdurige zorg stelde u bijvoorbeeld er van overtuigd te zijn “dat de Wet langdurige zorg in 2015 op een goede en verantwoorde manier kan worden ingevoerd” en dat een verantwoorde invoering niet alleen maar betekent “formele wetten en regels, maar ook dat bij de uitvoering de betrokken partijen in staat zijn om die gewenste veranderingen in te voeren.” U meldde voorts intensief met de verzekeraars en de SVB bezig te zijn “om ervoor te zorgen dat de betaling van pgb’s op 1 januari zo ongestoord mogelijk plaatsvindt.” Daarbij gaf u aan termijnen af te spreken, binnen welke er betaald moet worden.

Met het oog op de bewaking van de kwaliteit van het wetgevingsproces en de rollen die regering en Kamer daarin vervullen, verzoekt de commissie u aan te geven waarop het vertrouwen gebaseerd was dat de invoering van pgb-trekkingsrechten verantwoord was en dat uitbetaling van de pgb’s “zo ongestoord mogelijk” zou plaatsvinden. Bent u terugkijkend van oordeel dat uw antwoorden op vragen van de Kamer een zo goed mogelijk beeld hebben geschetst van de risico’s bij de invoering?

Kunt u aangeven welke lessen de regering uit deze reflectie trekt voor toekomstige wetgevings-
processen?

De leden van de vaste commissie voor VWS zien uw reactie met belangstelling tegemoet en
vragen u de antwoorden uiterlijk vrijdag 20 maart 2015 aan de Kamer te doen toekomen.”

Reacties uitgeschakeld voor PGB-chaos

Opgeslagen onder Eerste kamer, Politiek

Het grote verhaal

De verkiezingen van 18 Maart gaan over de Provincie, maar iedereen weet dat ze ook over de Eerste en ja, indirect over de regering gaan. Ze zijn een testcase geworden voor dit kabinet en voor de vraag of het kabinet en de drie gedogers genoeg draagvlak hebben om door te gaan. Dat is de vraag naar de macht en die is belangrijk. Maar veel belangrijker dan dat is de vraag naar het verhaal. Waar gaan we naar toe met zijn allen? Zijn we op weg naar een samenleving, naar een wereld die steeds verder uit elkaar valt, waar groepen tegenover elkaar worden opgezet, waar arm en rijk, hoog- en laag opgeleid, moslim, christen en atheïst, hier en daar, nu en straks – elkaar niets meer te zeggen hebben? Een wereld waarin mensen de aarde alleen maar zien als gebruiks- wegwerpmateriaal? Of zijn we op weg naar een wereld in balans, een economie van de bloei in plaats van de groei, een samenleving van ontmoeting en ontspanning in plaats van opjagen en wantrouwen, een wereld van rechtvaardigheid en solidariteit in plaats van het recht van de sterkste?

Lees verder

5 reacties

Opgeslagen onder Politiek

Groen is…

Wat bedoelen we binnen GroenLinks als we het over ‘groen’ hebben? In samenspraak met anderen heb ik een poging gedaan dat onder woorden te brengen. Alle reacties zijn welkom.

Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek

Waarom ik lijsttrekker wil(de) worden (Youtube)

Reacties uitgeschakeld voor Waarom ik lijsttrekker wil(de) worden (Youtube)

Opgeslagen onder Politiek

De taak van de wetenschap

Het is traditie dat bij de opening van het academisch jaar sprekers van buiten een woordje komen doen. Zo klinkt de stem van de samenleving in het heilige bastion van de wetenschap. Zo worden onderzoekers, docenten, studenten, ondersteuners en bestuurders herinnerd aan hun roeping en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En zo kunnen die stemmen van buiten prestigieus lobbyen voor hun eigen zaak. Een aula vol intellectuelen waarvan een paar rijen in toga en goede kans op een journalist.

Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek