Virtues of leadership: inclusion, resilience, and hope

Concluding reflections in the booklet “Moral leadership in times of crisis. Inspirational interviews with faith actors“.

The topic of eadership is hot. A quick scan in a major online book store lists no less than 100,000 titles (and this still excludes many of the world languages). Many of these connect leadership with effectiveness or success. The interviews you have read in this book make different connections. They speak of inspiration and a call to action and of three fundamental spiritual virtues: inclusion, resilience, and hope.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Virtues of leadership: inclusion, resilience, and hope

Opgeslagen onder Uncategorized

Parlementair onderzoek anti-discriminatie

Aanbieding rapport voorbereidingscommissie Parlementair onderzoek antidiscriminatiewetgeving in de Eerste Kamer op 2 februari 2021

Voorzitter, het is een grote eer om u – en daarmee de Kamer als geheel – zo dadelijk het rapport aan te bieden van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving. De Kamerbrede tijdelijke commissie heeft, met oog voor de politieke verschillen, in grote eensgezindheid dit rapport voorbereid met de bedoeling dat de Kamer tot een weloverwogen besluit kan komen. Mede namens de commissie spreek ik allereerst grote dank en waardering uit voor de griffie en ondersteuning die met bijzondere inzet zowel procesmatig als inhoudelijk aan dit project hebben gewerkt.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Parlementair onderzoek anti-discriminatie

Opgeslagen onder Uncategorized

Correctief Referendum

(Debat in Eerste Kamer 19-01-2021)

Als een Feniks verrezen uit de as. Dat beeld komt op uit de behandeling van het initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer. Het referendum, in zijn verschillende gedaanten geliefd en verguisd, ingevoerd en weer afgeschaft, is door onze koene ridder Van Raak dapper en doortastend uit de ashopen van de geschiedenis gered en ligt nu voor ons op tafel, klaar om door ons omarmd te worden, nieuw leven ingeblazen te krijgen, en dan te gaan vliegen. Medicijn voor de gefrustreerde kiezer, overbrugging van de kloof tussen volk en volksvertegenwoordigers, icoon van een democratie die de burger voluit serieus neemt.

Hmm.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Correctief Referendum

Opgeslagen onder Uncategorized

Ook bij racisme en corona moet je naar religie kijken

Twee stormen razen door de wereld: COVID-19 en racisme. Zeer verschillend maar beide leiden tot grote polarisatie en dagen overheden uit. En bij beide blijft een belangrijke factor buiten beeld: religie. Toch is religie belangrijk voor de probleemanalyse én voor oplossingen. Geloof beïnvloedt voor 85% van de wereldbevolking het denken, gedrag en de sociale verbanden. Ook bij de omgang met corona of racisme. Maar in ons buitenlandbeleid kijken we er te makkelijk over heen.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Ook bij racisme en corona moet je naar religie kijken

Opgeslagen onder Uncategorized

Saïd. 1990-2020

Vorige week, op de internationale dag tegen homofobie overleed Saïd. Hij werd dertig jaar oud. Deze week werden zijn Facebookpagina’s verwijderd, vermoedelijk omdat zijn familie het moeilijk had en heeft met zijn uitbundige kant, zijn openlijke queer uitstraling en zijn homoseksualiteit. Ik leerde Saïd een paar jaar geleden kennen toen ik hem mocht interviewen. Hij leefde toen nog meer een dubbelleven. De interviewtekst die ik hem toestuurde, werd belangrijk voor hem, zo zei hij me later. Hij postte die een paar keer op zijn pagina als een manier om zijn verhaal te vertellen. Ook dat verhaal is nu verdwenen. Om Saïd te eren, zijn bestaan te gedenken en de vertrouwelijkheid ook postuum te bewaken, plaats ik hier delen uit zijn interview die hij zelf ook gepost had. Ter nagedachtenis aan een kwetsbaar en veerkrachtig, verdraagzaam en veelkleurig mens.

Lees verder

9 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Diversiteit, deugen en een ondraaglijke leegte

Je kunt de strobrandjes van de sociale media natuurlijk laten voor wat ze zijn. Dat is in elk geval voor de gemoedsrust verstandig. Dus als iemand ‘ontdekt’ dat ze bij de publieke omroep onderling prijsjes geven voor diversiteit in programma’s en zelfs een lijst hebben van potentiële gasten met diversiteitsplusjes, dan is dat voor de obstinate criticasters een dankbaar objecten om hun fiolen van toorn over de zogenaamde deugers uit te storten. En ja, je kunt dat laten voor wat het is.

Lees verder

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Op 12 mei behandelden we in de Eerste Kamer de wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen”. Dankzij deze wet hoeven nieuwe scholen in de toekomst niet meer bij een van de officieel erkende richtingen te horen (levensbeschouwelijk of pedagogisch). Bovendien worden er nu al bij de oprichting eisen gesteld aan de kwaliteit. Dat zijn positieve kanten aan het wetsvoorstel. We hadden nog wel zorgen over de mogelijkheid dat het wetsvoorstel onbedoeld ook meer segregatie zou kunnen veroorzaken. Daarom hebben we van minister Slob toezeggingen gevraagd en gekregen om op dat punt extra stappen te zetten. De inspectie gaat strakker toetsen en monitoren en er komt een breed beleidsplan dat niet alleen naar onderwijs kijkt maar ook naar andere domeinen. Hieronder mijn spreektekst.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Meer ruimte voor nieuwe scholen

Opgeslagen onder Uncategorized

Het bubbelparadijs

Gisteren plaatste ik een prikkelende/onaardige/ironische/sarcastische/cynische (doorhalen wat volgens jou niet van toepassing is) tweet over Maurice de Hond. Die riep veel reactie op, zowel positief als negatief en daarmee staat hij direct in mijn lijstje van toptweets, als je tenminste alleen uitgaat van dat soort effecten. Maar omdat ik denk dat je overal van kunt leren, hier nog een korte (zelf)reflectie in drie bubbels.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Het bubbelparadijs

Opgeslagen onder Uncategorized

Het virus van kortzichtigheid

Video-column voor VU@Home. Tekst (NL) na de break

Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Biecht

Ik zal het maar eerlijk toegeven. Ik hou van vuurwerk. Vooral siervuurwerk, maar als dat zonder geluid zou zijn, zou ik toch wat missen. Ik hou van autorijden en het gemak van deur tot deur te komen zonder naar een dienstregeling te hoeven kijken. Ik vind vlees lekker. En ik vind vliegen een snelle en aangename manier om op nieuwe plekken te komen.

Lees verder

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized