Drie weken later

Drie weken inmiddels zonder Marc. Drie weken om te wennen aan de stilte die soms rust en ruimte is en soms alleen maar leegte. Drie weken ook met stapels kaartjes, mails, berichten en bloemen. Online en offline verbondenheid. Drie weken herinneringen delen met de kinderen en verdere familie, vrienden, kennissen.

Dit is zomaar een berichtje om te bedanken voor al die honderden aardige berichten langs welke weg dan ook. ´Troost is iemand die met je in de afgrond durft te kijken´, leerde ik ooit. En al is het diep, er is ook veel troost.

En verder zijn het weken om een nieuw ritme te zoeken. Het alledaagse moet weer worden opgepakt. De toekomst moet zich weer gaan ontvouwen. Dat hoeft niet in een keer, maar we zijn op weg. In de komende tijd zal ik wel weer meer inhoudelijks van me laten horen over politiek, theologie, samenleving, cultuur en alles wat ik van belang vind. Ook dat komt wel weer. Kortom: het komt goed, mede dankzij de mooie herinneringen en de verbondenheid met velen. Nogmaals bedankt.

 

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Persoonlijk, verdrietig bericht

Marc

ik mis mijn maatje

grote gulle gastvrije grappige goedhartige

marc krebbers

heeft op 14 juli 2016 zijn leven neergelegd

eigenwijs en zorgzaam tot het eind
koos hij zijn eigen moment

we hebben 14 jaar lang veel goeds in hem ontvangen

Ruard Ganzevoort
Maarten, Aniek en Tygo
Philip en Antoinette
Reinier
Wijnand en Wendy
Ewout

we nemen in kleine kring afscheid
correspondentie: info@ruardganzevoort.nl
Annastraat 15
3512 GP Utrecht

44 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Hart van homo’s

Het is makkelijk om een dilemma weg te polariseren. Dat gebeurt ook in de discussie over de subsidie voor de stichting Hart van homo’s die in reformatorische kring homoseksualiteit bespreekbaar wil maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil de door minister Bussemaker verleende subsidie intrekken omdat de stichting een duidelijke visie heeft die schuurt met het emancipatiestreven van de overheid: ‘Daarom geloven wij dat God ons, homo’s die in de eerste plaats Jezus willen volgen, ertoe roept om  geen seksuele relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht.’ Op de website van de stichting is dan ook veel te vinden over de keuze voor een celibatair leven. De stichting zegt dat ze iedereen wil begeleiden, welke keuze men ook maakt als het gaat om seksuele relaties, maar is daarbij zelf niet neutraal.

Lees verder

10 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

De kwetsbare grondwet

Column in De Linker Wang, 02-07-2016

Toen ik in 2011 lid werd van de Eerste Kamer, was ik me wel bewust dat we wetten onder andere moesten toetsen aan de Grondwet. De Grondwet was de vanzelfsprekende basis, maar wat dat precies betekende, wist ik niet. Daar bleken ook geen duidelijke richtsnoeren voor te bestaan. Wel duidelijk was dat de Grondwet het fundament van onze rechtsstaat legt. En in de afgelopen jaren is me steeds weer duidelijk geworden hoezeer dat fundament wordt bedreigd.

Lees verder

Reacties staat uit voor De kwetsbare grondwet

Opgeslagen onder Uncategorized

Ramadan-gedachte

De zon gaat op
De zon gaat onder
En tussen die twee ruimte voor leegte

De zon gaat onder
De zon gaat op
En tussen die twee ruimte voor vervulling

Leegte en vervulling wekken samen het verlangen
Naar een wereld gedeeld met elkaar
Naar een wereld met genoeg voor ieder
Naar een wereld die meer is dan bezit

Dat lege magen tot volle harten mogen leiden
Niet tot lege hoofden en liefdeloze daden

En dat wie wel eet delen mag
In diezelfde ruimte van het verlangen

Verlangen dat de wereld die is-zoals-hij-is
Kan zijn-zoals-hij-kan-zijn
En dat onze leegte en vervulling
Ons daarvan een voorproefje geven

eerst verschenen op www.humanislam.com 23.06.2016

Reacties staat uit voor Ramadan-gedachte

Opgeslagen onder Uncategorized

Motie over vaststellen sociaal minimum

Bij het beleidsdebat over het Koninkrijk diende ik namens 11 van de 12 facties in de Eerste Kamer een motie in die de regering vraagt om een sociaal minimum vast te stellen op basis van een berekening van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. De regering wil tot nu toe die berekening niet maken, maar slechts een theoretisch sociaal minimum vaststellen dat ver onder de armoedegrens ligt.

Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

5 jaar later. Beleidsdebat over nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk

Inbreng in het Beleidsdebat in de Eerste Kamer, 21.06.2016

Voorzitter. Drie jaar geleden hadden we in deze Kamer ons vorige beleidsdebat over koninkrijksrelaties. Ik begon toen met een drietal motieven die we in de Nederlandse internationale geschiedenis kunnen onderkennen en die ook vandaag nog een rol spelen bij de verhoudingen binnen het Koninkrijk en bij onze internationale politiek: law, faith and trade, oftewel een juridisch, een ideologisch en een economisch motief, dan wel de rollen van de bestuurder, de dominee en de koopman. Het juridische motief benadrukt de verbreiding van rechtstatelijke principes: goed bestuur, correcte democratische verhoudingen et cetera. Het ideologische motief gaat over gedeelde waarden: vroeger lagen die bij de dominee door missie en zending, nu liggen die vooral bij zaken als humanitaire beginselen, emancipatie en de omgang met natuur en milieu. Het economische motief gaat over handelsbelangen of, zoals onze minister-president het graag zegt, samen veel centjes verdienen. Uiteindelijk is het de samenhang tussen die drie die leidt tot stabiele, wederzijds gewaardeerde en toekomstbestendige verhoudingen.

Lees verder

Reacties staat uit voor 5 jaar later. Beleidsdebat over nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk

Opgeslagen onder Uncategorized