Tagarchief: eerste kamer

Kandidaat-lijsttrekker voor de Eerste Kamer

Met heel veel plezier kan ik melden dat Tineke Strik en ik zijn voorgedragen als kandiaat-lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Ik ga graag de uitdaging aan op weg naar het partijcongres dat begin Februari beslist over de lijst. Ik ben blij met het advies van de kandidatencommissie over mijn kandidatuur:

Veelzijdig en charismatisch vertolker van het GroenLinks-gedachtegoed

“Ruard Ganzevoort combineert het lidmaatschap van de Eerste Kamer met een baan als hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit. Hij is ook lid van een aantal commissies en raden van toezicht op het gebied van zorg, wetenschap en media. Ruard heeft de afgelopen vier jaar in de Eerste Kamer onze hooggespannen verwachtingen meer dan waargemaakt. Ruard is sterk op inhoudelijk, communicatief en politiek-strategisch vlak. Hij heeft in de Eerste Kamer, maar ook in de media, een toonaangevende positie verworven. Kenmerkend voor Ruard is zijn zichtbaarheid en benaderbaarheid binnen en buiten onze partij. Als geen ander slaagt hij er in het GroenLinks-gedachtegoed in conceptuele én in concrete zin te vertolken. Doordat hij in staat is dit (waar nodig) nieuwe inhoud te geven bindt hij een breed publiek aan onze partij. Ruard heeft goede ideeën over de inzet van de Eerste Kamerfractie in de komende periode en de vaardigheden om die te gaan realiseren. De kandidatencommissie is buitengewoon verheugd over zijn kandidatuur voor plek 1. Wij dragen hem vol overtuiging voor als lijsttrekker.”

En:

“In ons lijstvolgordelijk advies spreken wij als commissie een unanieme voorkeur uit voor Ruard Ganzevoort als de nummer 1 van de lijst. De commissie is van mening dat GroenLinks aan Ruard een voortreffelijke lijsttrekker heeft, die de komende jaren in bredere zin op inspirerende en vernieuwende manier een bijdrage zal leveren aan het verder ontwikkelen en uitdragen van het GroenLinks-gedachtegoed.”

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Het einde van de langstudeerboete

Stemverklaring

Voorzitter, mijn fractie steunt uiteraard het intrekken van de langstudeerboete. Vandaag ruimen we gelukkig een beetje rommel op van de vorige regeerperiode, maar daar is niet alles mee gezegd. Deze jojo-wetgeving is naar ons oordeel – en we herkennen de kritiek die de Raad van State leverde – de Eerste Kamer onwaardig. Mijn fractie hecht eraan te markeren dat deze Kamer bij het debat in de zomer van 2011 de langstudeerboete heeft ingevoerd met de kleinst mogelijke meerderheid, ondanks een slechte verantwoording van de motieven, fundamentele kritiek op de argumentatie, grote vragen bij de uitvoeringseffecten en ontbrekend draagvlak in het veld. Na veel druk van deze Kamer is er enige correctie aangebracht voor deeltijdstudenten, maar het structurele kwaad was al geschied. We zijn een jaar rechtszaken en maatschappelijke onrust verder, 10 miljoen Euro armer en nu wordt de wet weer ingetrokken met als enige argument voor de ommezwaai dat er een politieke meerderheid is. Dat moet tot de conclusie leiden dat deze Kamer in 2011 haar werk niet goed gedaan heeft, het land niet beschermd heeft tegen onrijpe en kwalijke wetgeving en gezwicht is voor politiek opportunisme. Dat mag wel aanleiding zijn tot enige zelfreflectie.

Reacties uitgeschakeld voor Het einde van de langstudeerboete

Opgeslagen onder Politiek

Privatisering

De Eerste Kamer besprak op 13 november het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie privatisering, waar Marijke Vos deel van uitmaakte.
In het debat benadrukte ik dat privatisering geen doel in zichzelf is en dat het bewaken van het publieke belang de belangrijkste afweging is. Ook het organiseren van goede verantwoording en inspraak van burgers zou meer aandacht verdienen. GroenLinks is erg blij met dit rapport en hoopt dat het bijdraagt aan zorgvuldiger besluitvorming bij privatisering. Lees hieronder zijn spreektekst.

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Privatisering

Opgeslagen onder Eerste kamer

Afronding debat langstudeerboete deeltijders

Spreektekst  namens de hele Eerste Kamer in het afrondende debat over compensatie voor deeltijdstudenten die door de programmering van de studie er langer over doen dan voltijdstudenten en daardoor een langstudeerboete krijgen. Dit is de afronding van mijn unaniem aangenomen motie in juli 2011. Nadat staatssecretaris Zijlstra op alle vragen positief antwoordde, stemde de Kamer in met dit reparatie-wetsvoorstel.

Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Politiek